Gia Súc
  • Cách chọn giống bò tốt nhất

    Sự lựa chọn thực tế là vô tận khi bạn xem xét hàng chục giống bò thịt và giống tổng hợp hoặc các giống hỗn hợp kết hợp các đặc điểm tốt nhất của các giống gia súc lâu đời khác.

Cây ăn quả
Cây ngắn ngày